CV

Uddannelse

2010 Ph.d. – Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet
2005 Cand. scient. anth. – Institut for Antropologi, Københavns Universitet
2002 Ba. scient. anth. – Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Ansættelser

Sept. 2014 – Lektor i kulturarvsstudier, Ironbridge International Institute for Cultural heritage, University of Birmingham.   

 • Forskning, undervisning, vejledning og administration.
April – Juni 2014 Forskningsassistent ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU. Arbejde med en bogudgivelse om guvernørboligen i den tidligere dansk-indiske handelskoloni Tranquebar.   

 • Redaktion af kapitler, færdiggørelse af bibliografi og lister over illustrationer, ordliste, etc.
 • Udarbejdelse af tekstbokse baseret på kilder fra arkiver
 • Lokalisering af billedmateriale i arkiver
 • Oversættelse af danske kilder til citater
Jan. – feb. 2014 Projektansættelse i ph.d.-administrationen ved AU Forskning og Talent – Arts   

 • Udarbejdelse af analysedokument om faktorer bag forsinkelse i ph.d.-forløb ved Arts
 • Ad hoc sekretariatsopgaver i forbindelse med programadministration og møder
 • Introduktion til sagsbehandling på ph.d.-området og opgaver i IT-systemet PhD Planner
Feb. 2013 – aug. 2013 Specialevejleder ved International Studies på AU.
Juni 2013 Projektmedarbejder ved Nationalmuseet. Ansvar for udarbejdelse af:   

 • Fotobaseret webgalleri om den tidligere danske handelskoloni Tranquebar i den sydindiske delstat Tamil Nadu
 • Formidlingstekster til hjemmesiden for Nationalmuseets Tranquebar Initiativ
 • Notat med anbefalinger for Tranquebars udvikling til Tamil Nadus turistministerium
 Jan. 2013 – feb. 2013 Projektansat på postdoc-niveau ved Institut for Kultur og Samfund, AU. Ansættelse på midler fra Farumgaard-Fonden for at færdiggøre et bogmanuskript på baggrund af min ph.d.- afhandling.
Sept. 2012 – jan. 2013 Ekstern lektor, Institut for Kultur og Samfund, AU. Undervisning på kurset ”Materiel kultur” for studerende på kandidatniveau i kulturhistorisk linje.
 Feb. 2012 – juni 2012 Ekstern lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, AU. Undervisning på kurset “Europas kulturelle forankring” for studerende på bachelorniveau i  Europastudier.
 Jan. 2012 Projektmedarbejder ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU. Redaktionelt arbejde på engelsksproget antologi om Tranquebar.
 Sept. 2011 – dec. 2011 Ekstern lektor, Institut for Historie og Områdestudier, AU. Undervisning på Sydasienstudier ved kurset ”Introduktion til Sydasiens historie” for studerende på bachelorniveau.
 Jan. 2011 – aug. 2011 Forskningsassistent på Center for Museologi, Institut for Æstetiske Fag, AU. Ansvar for:   

 • Udarbejdelse af en national kvalitativ undersøgelse af danske unges museumsbrug til Kulturstyrelsen
 • Undervisnings- og seminarplanlægning
 • Studieinformation ved tilvalgsdag
 • Metodisk sparring med en ph.d. stipendiat tilknyttet centret
 Sept. 2010 – dec. 2010 Ekstern lektor, Institut for Historie og Områdestudier, AU. Undervisning på kurset ”Kulturantropologi med historisk/æstetisk perspektiv” på kandidatfag i oplevelsesøkonomi.
 Juli 2010 – nov. 2010 Postdoc, Institut for Historie og Områdestudier, AU. Overgangsstipendium fra Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på udarbejdelse af videnskabelige artikler.
 Juni 2010 – dec. 2010 Ekstern lektor, Center for Museologi, Institut for Æstetiske Fag, AU. Undervisning på kurset ”Institutioner, magt og samlinger” til bachelortilvalg i museologiske studier.
 Marts 2007 – feb. 2010 Ph.d. stipendiat ved Institut for Historie og Områdestudier, AU. Herunder:   

 • Forskning i forhandlingen af lokale og transnationale interesser omkring den tidligere danske handelskoloni Tranquebar, som led i nutidens restaurerings- og turismeudvikling, der promoverer Tranquebar som kulturarvsby.
 • Undervisning på to kurser: “Historie, myter og fortællinger i antropologisk perspektiv” (efterår 2009), et tilvalgsfag/udbud ved Åbent Universitet for BA- og overbygningsstuderende på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved KU – og ”Kulturarv – fortiden i nutiden” (efterår 2008), et bachelorudbud ved Institut for Historie og Områdestudier, inklusive vejledning af de studerendes bacheloropgaver.
 • Medarrangør af ph.d.-kurset “Globalized Heritage”, afholdt i samarbejde mellem Forskerskolen for Historie og Forskerskolen for Antropologi & Etnografi
 Dec. 2004 – feb. 2007 Skiftende AC-projektansættelser på Møns Museum, herunder:   

 • Museumsinspektør med særligt ansvar for formidling
 • Udarbejdelse af særudstillinger og faste udstillinger
 • Indsamling samt håndtering af indlån og udlån fra samlingerne
 • Udarbejdelse af pressemeddelelser og artikler til nyhedsbreve
 • Mundtlig formidling ved kulturelle begivenheder, foredrag og rundvisninger
 • Administrativ arkivering af museets sager og referent ved faglige møder
 • Evaluering af museets skoleformidling
 • Undersøgelse som baggrund for kulturmiljøudpegning under Pilotprojekt Nationalpark Møn
Feb. 2004 – maj 2004 Hjælpelærer på Institut for Antropologi, KU. Undervisning i kvalitative metoder for bachelorstuderende samt vejlederansvar for 28 studerende.

Anden akademisk erfaring

2014 – dd. Beskikket censor for antropologi ved KU og AU.
2010 – dd. Beskikket censor for Minoritetsstudier og Komparative kulturstudier ved KU samt Kultur- og Sprogmødestudier ved RUC.
2008 – 2014 Eksaminator og intern censor for historie på Institut for Historie og Områdestudier (nu Institut for Kultur og Samfund) ved AU.
2008 – dd. Anonym fagfællebedømmer for videnskabelige udgivelser, herunder:   

2008–2009 Medlem af redaktionsrådet på Den Jyske Historiker. Anonym fagfællebedømmer og korrekturlæser.

Ansvar for review af forskningsansøgninger

 • Jeg er medlem af ekspertdatabasen der betjener Europa-Kommissionens Direktorat for Forskning og Innovation og har som led heri været medlem af ekspertpaneler der bedømmer Horizon2020 forskningsansøgninger
 • Jeg er medlem af bedømmerpanelet for internationale og generelle akademiske forskningsansøgninger for the Arts and Humanities Research Council, UK
 • Jeg var bedømmer for the Marsden Fund, Royal Society of New Zealand i 2015